0
 
 


   למעקב/מדיניות משלוחים לחץ כאן   
 תקנון

ברוכים הבאים לאתר - tprint.co.il אתר דפוס דיגיטלי לטקסטיל מכוון .
אתר טי פרינט סי או אי אל (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברת הולומדיה טכנולוגיות בע"מ.
המכירות באתר מנוהלות על-ידי חברת הולומדיה טכנולוגיות בע"מ (להלן "החברה").
להלן תקנון האתר (להלן: “התקנון”). השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון ותנאיו מחייבים את כל המשתמשים באתר. אם אינך מסכים/ה עם תנאים אלו, עליך להמנע מעשיית שימוש באתר !
צוות האתר רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת וזאת ללא כל הודעה מוקדמת
כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד.

האתר וכל תוכנו מוגנים על פי חוק, זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא הינם רכושם הבלעדי של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות איקונים, לוגו, עיצוב, גרפיקה, איור וכו' הם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש אחר, מכל צורה ומן בחלק כלשהו של האתר ותכניו ללא הסכמת האתר מראש ובכתב.
על המשתמשים ו/או המבקרים באתר חל איסור לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. במיוחד אסור לעשות באתר כל שימוש למטרות שאינן חוקיות
מטרת התקנון:
תקנון זה בא להבטיח את זכויותיכם, זכויות ואחריות האתר והחברה, ונועד להסדיר את היחסים העסקיים והמשפטיים בינכם. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר לכל דבר ועניין. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווים הסכמתך לתנאי התקנון והצהרתך כי הוראות התקנון ידועות וברורות לך, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או ו/או דרישה תביעה מכל סוג ומן נגד בעלי האתר ו/או מפעילו ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה.

1. הנך מתבקש לקרוא את התקנון בעיון ובאופן מלא כתנאי להתקשרות בין הצדדים.

מטרת האתר-
האתר מהווה קניון וירטואלי המאפשר קניה נוחה למוצרי טקסטיל כמו כן מאפשר האתר יצירת מוצרים מודפסים על פי הזמנה מיוחדת ואישית של ההדפסים המבוקשים.
שירות לקוחות על מנת לסייע לכם בכל שאלה הקשורה בהזמנה דרך האתר ו/או כדרך נוספת להזמנה ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות 03-9033946 ו/או דרך כתובת מייל roee@tprint.co.il

שימוש באתר-
לכל מוצר קיים דף מוצר בו מופיע תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום, עלות המשלוח ומועד הספקתו. לאתר זכות לשנות בכל עת (כמובן כי שינויים אלו לא יחולו על הזמנה שכבר נתבצעה) את המוצרים, את מחיריהם, את מחירי המשלוח ואת תנאי התשלום. טרם ביצוע ההזמנה נא וודאו מה מחירו העדכני של המוצר ועלות רכישתו הכוללת.

2. תמונת המוצר, במידה והיא מוצגת, נועדה להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים קלים בין התמונה לבין המוצר עצמו. האתר יעשה ככל יכולתו על מנת שתהיה התאמה מקסימאלית בין תצלום המוצר המוצג לבין המוצר בפועל. ברם היות והתמונות מוצגות במחשב, מטבע הדברים יתכנו הבדלים כגון, הבדלי גוון בין המוצר המצולם לבין המוצר בפועל.

3.
בכל מקרה שיתגלה פגם במוצר הנובע מתקלה בייצור, האתר יהיה מוכן לפצות את המזמין במוצר זהה ללא תשלום נוסף. בשום מקרה לא יעלה הפיצויי על עלות המוצר המקורי. יש לקחת בחשבון סטייה של עד 25% בגווני הצבע המודפס על הפריט המוזמן ועד 5 ס"מ במידות בין מה שנראה במחשב שלך ובין המוצר הסופי וכמו כן בגזרה ומידת הפריט המוזמן המשתנה בגדלים מספק לספק , ואלה אינן נחשבות למוצר פגום ונובעות מהבדלי צבע וגודל בין מסך המחשב להדפסה בפועל ואו גודל הפריט המשתנה מספק לספק .
הפיצויי ו/או הזיכוי יינתן למזמין רק לאחר החזרת המוצר למשרדי האתר.
בהזמנה של 10 פריטים + ניתן לבדוק ולאשר דוגמת הדפסה לפני היצור הכולל בתאום מראש , כמו כן ניתן להגיע למשרדי החברה כדי לבדוק את הגזרה וגודל מידת הפריט המוזמן ולבחור את הגודל /ים והמידות הנדרשות של הפריטים המוזמנים .

4. קיימת אפשרות לחסוך את דמי המשלוח, ע"י הגעה עצמאית לחנות ולקיחת המוצר, במקרה זה יש למלא את הרובריקה המתאימה ודמי המשלוח לא יגבו.
הזמנה-
רשאי לבצע הזמנה באתר בגיר בן 18 ומעלה או קטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה, בעל ת.ז ישראלית בעל כרטיס אשראי תקף בישראל ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים בישראל (להלן: "המזמין").
ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש המזמין להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. הקשת כל הפרטים הנדרשים, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישות באתר. קיימת דרך רכישה אופציונאלית באמצעות טלפון או דרך המייל roee@tprint.co.il
5. על מנת למנוע עיכובים ותקלות אנא הקפידו על מילוי מדויק של כל הפרטים הנדרשים. יצוין כי האחריות למסירת פרטים מדויקים חלה על המזמין. כל תקלה והוצאה שיגרמו כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו על ידי המזמין, יחולו עליו, והאתר יהיה פטור מכל אחריות להם.
6. מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים,לרבות תביעה בגין כל נזק שיגרם לאתר ו/או לצדדים שלישיים.
7. מיד לאחר ביצוע ההזמנה יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח במייל לפיה העסקה אושרה/או לא אושרה .

8. לאחר תהליך הרישום באתר, יישמרו פרטי הלקוח באתר, על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטאטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים.

9. הפרטים כפי שהוקלדו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
10. ביצוע ההזמנה מותנה בכך שפרטי ההזמנה שנמסרו לא נמצאו כשגויים. כי חברת האשראי נתנה אישור לעסקה, כי המוצרים שהוזמנו נמצאים במלאי; וכי שהמען אליו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של חברת השילוח.
11. במקרים מיוחדים, שומר האתר לעצמו את הזכות שלא לבצע את ההזמנה גם אם התמלאו כל התנאים אשר פורטו לעיל, האתר לא יהיה חייב לנמק את החלטתו, האתר לא ישא בשום חבות שהיא בשל אי ביצוע ההזמנה.

12. בשל אופי המכירה באינטרנט ייתכן מצב בו לאחר ביצוע ההזמנה וקליטתה יסתבר כי המוצר אזל מהמלאי במקרה זה, רשאי האתר לבטל את ביצוע העסקה, הביטול יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון. האתר מתחייב לעשות כל מאמץ כדי שזיכוי זה ייעשה במועד החיוב הראשון שלאחר מכן.
13. כמו כן האתר רשאי (אך לא חייב), להציע למזמין מוצר חלופי הדומה ככל הניתן בתכונותיו ובמחירו למוצר הנרכש. המזמין ראשי (אך לא חייב ) לרכוש את המוצר החלופי.
הזמנה מיוחדת-
ניתן לבצע באתר הזמנות מיוחדות של הדפסים המבוקשים על ידי המזמין, במקרה זה נוסף על האמור בחלק ההזמנה, יותר למזמין להעלות קובץ לאתר המכיל את ההדפס המבוקש ו/או יוכל המזמין להעבירו דרך דואר אלקטרוני למייל art@tprint.co.il , או ישלח דיסק לכתובת האתר – (ראש העין, ת.ד 11737, מיקוד 40800).
14. המזמין המבצע הזמנה מיוחדת, מצהיר כי הוא בעל הזכויות במוצר/ים המוזמן/ים לרבות זכויות היוצרים, והזכות להעניק רשות ו/או שקיבל את ההרשאה הנדרשת ו/או האישורים מבעלי זכויות היוצרים הנדרשים על פי כל דין לשם העברת הרשות לאתר לביצוע העבודות המוזמנות מבלי שיהא בדבר כדי לפגוע באופן כלשהו בבעל זכות היוצרים.
15. המזמין מצהיר כי ידוע לו כי במידה והעבודות מהוות הפרה כלשהי של זכות צד שלישי, לרבות הפרת זכויות יוצרים, הרי שהוא מתחייב לשאת באופן מלא ובלעדי באחריות המלאה הן כלפי אותו צד שלישי, במידה ותהיה כזו והן כלפי האתר ו/או בעליו בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לו בגין הפרה זו.

16. בכל מקרה בו האתר ו/או בעליו לא ישוחרר מאחריות בגין הפרת זכויות צד שלישי כמפורט דלעיל, ישפה המזמין את האתר ו/או בעליו בגין כל דרישה ו/או תביעה אשר תופנה אליהם ו/או כל הוצאה שתגרם להם בשל הפרה כאמור, תוך 7 ימים מיום הדרישה. בנוסף ומבלי לפגוע בחובת השיפוי האמורה לעיל, היה ולא ישוחרר האתר ו/או בעליו מחבות כלפי צד שלישי, ישלם להם המזמין פיצוי מוסכם בסך של 5,000$ ובלבד שהאתר ו/או בעליו ישתף פעולה עם המזמין ויתייצבו כמתבקש לכל מקום אליו הוא נדרש לצורך ביצוע פעולת השחרור מחבות.
אבטחה-
באתר יש אבטחת SSL , האתר מתחייב לנקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע ומתחייב שלא להעביר את פרטי המזמין לגורמים חיצוניים כלשהם, למעט לגורמים הרלוונטיים לצורך השלמת עסקת הרכישה (לרבות לחברת כרטיסי האשראי, לחברת השילוח וכיו"ב) ולמעט קיום צו שיפוטי המחייב אותו לעשות כן. האתר יהיה זכאי להשתמש במידע לצרכיו, ולצורך יצירת קשר עם המזמין להצעת שירותים שונים הניתנים על ידו, אם אינכם מעוניינים בכך, יש לציין זאת בעת ההזמנה.
התשלום-
התשלום בגין המוצרים ייעשה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהזמנה. אחר סיום ביצוע ההזמנה, יחויב המזמין מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינו לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין המוצר המוזמן. בתוספת דמי משלוח וטיפול תחול במקרים שבהם קיימות כאלו.
אספקה-
מחירי המשלוח, מדיניות המשלוח, מועדי המשלוח, ואזורי החלוקה יפורטו בעת ביצוע ההזמנה בדף המוצר.

17. האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק את המוצר בפרק הזמן הנקוב בדף המוצר. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א'''''''' עד ה'''''''', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי בגין העסקה. במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאי האתר לבטל העסקה. במצב של אספקת מוצרים למקומות מרוחקים ו/או בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמי בטחון, ייתכנו עיכובים באספקת המוצר, כאמור האתר יעשה כל מאמץ לסיפוק המוצר במועד המוקדם. במידה והאספקה מתעכבת 21 יום מעל מועד האספקה הנקוב רשאי האתר לבטל את העסקה ולזכות את חשבון המזמין.
18. כמו כן שמורה למזמין במקרה זה הזכות לבטל את העסקה ובמקרה זה יזוכה חשבונו באופן מלא.

19. האתר לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר ואיחור כזה לא יקנה למזמין אפשרות לביטול העסקה במקרים הבאים:
1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
2. שביתה ו/או עיכובים אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3. כל סיבה שאינה בשליטת האתר.
20. בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.
21. ניתן לספק מוצר לכל אזור במדינת ישראל. עם זאת, באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, רשאי צוות האתר לספק את המוצר לאזור סמוך, בתיאום מראש כמובן.

22. ככלל המזמין רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).
23. ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר לפרטים שהוצגו אודות המוצר, ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל האתר. האתר רשאי לגבות מהמזמין דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, ע"פ הנמוך מביניהם. כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל האתר, על חשבונו, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, וזהו תנאי לביטול העסקה. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא כל פגיעה או נזק וללא שנעשה בו שימוש.
24. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נפתחו ונעשה בהם שימוש, אלא לאחר שהאתר נתן לכך את הסכמתו מראש .

25. לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר אשר הוזמן והותאם במיוחד בשביל המזמין ע"פ דרישותיו.
ביטול על ידי האתר-
26. מבלי לפגוע בתנאים הקבועים באתר, האתר ראשי לבטל עסקת רכישה כולה או חלקה במקרים הבאים:
1. נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום.
2. נתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים
באתר להשתמש באתר באופן תקין ו/או נתבצעה פעילות בלתי חוקית
באתר מצד המזמין ו/או צד ג'
3. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר
אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
4. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי.
27. במקרה של ביטול כאמור, יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון, האתר מתחייב לעשות כל מאמץ כדי שזיכוי זה ייעשה במועד החיוב הראשון שלאחר מכן.
האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין ו/או לצד שלישי, בגין ביטול העסקה כאמור.

הגבלת אחריות-
בנוסף, ובלי לפגוע בכל כל מקרה אחר הנזכר בתקנון, האתר ו/או בעליו פטורים גם מכל אחריות במקרה של טעות בהקלדה שבוצעה על ידי המזמין ו/או או למקרה בו פרטי הרכישה לא ייקלטו באתר מטעמים של טעות אנוש ו/או בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. כמו כן אנו יהיה האתר פטור מכל אחריות בכל מקרה של תקלות הנובעות מבעיות תקשורת, וירוסים, באגים וכיו"ב בעיות אופייניות לאינטרנט ו/או למחשבים. כמו כן יהיו האתר ו/או בעליו פטורים מכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין או לצד שלישי, במקרה של ביטול הזמנה ו/או רכישה ו/או עיכוב באספקת המוצר בהתאם לתקנון זה.

28. האתר ו/או בעליו לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשי האתר ו/ או כל גורם אחר שאינו בשליטתם המלאה.
האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ולבטל את העסקאות על פי שיקול דעתו, בין היתר באם יתברר לו שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
29. האתר ו/או בעליו ו/או כל הפועל מטעמם לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר.

30. האתר מכיל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. קישוריות אלו, מוצגות באתר על ידי גורמים שלישיים, ולאתר אין כל שליטה על תוכנן, האתר אינו נושא באחריות למידע המופיע בקישוריות ו/או באתרים המקושרים לחוקיותו ולשימושים הנעשים באתרים אלו. כל מי שיעשה שימוש בקישוריות האמורות עושה כן על אחריותו בלבד.
31. בכל מקרה חבות האתר בכל עילה משפטית שהיא, לא יעלה החיוב על גובה התמורה ששולמה בפועל בגין המוצר שהוזמן על ידכם.
דין חל ושיפוט -
כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין האתר ו/או החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד על פי הדין הישראלי בלבד.
אנו מודים לכם על כי בחרתם לקנות באתר, ומאחלים לכם הנאה מהמוצרים אותם רכשתם.                
          דפי אתר
     
          חדשות טי-פרינט

 
   
          מוצרים ושרותים

פרטי יצירת קשר

עיצוב אתר - דואל  info@tprint.co.il
 03-9033946  עיצוב אתר - טלפון
03-9387091  עיצוב אתר - פקס
הולו דפוס דיגיטלי בע"מ
המרץ 20, פתח תקווה


 

שתף עם חבריך:הישאר מעודכן:


הצטרפו אלינו לפייסבוק
© כל הזכויות שמורות. tprint.co.il

כל הזכויות שמורות ל-Tprint - החנות המובילה בישראל להדפסה על חולצות, הן למגזר העסקי והפרטי כאחד. באתר שלנו תמצאו מגוון של חולצות מודפסות וחולצות מעוצבות בשלל צבעים, גדלים ודגמים, בין היתר תמצאו באתר: חולצות לחתונה, חולצות לגייז, חולצות מצחיקות, חולצות לימי הולדת, חולצות רומנטיות ומגוון מאמרים בנושא. בנוסף תוכלו לעצב חולצות ב-Tprint בעצמכם ועל פי דמיונכם, שלחנו אלינו קובץ עם ההדפס הרצוי והחולצה בדרך אליכם!
לייבסיטי - בניית אתרים